S’han instal·lat barreres per controlar el pas de cotxes i fomentar l’accés a ciclistes i vianants. Foto: Robert Ramos/AMB

Les obres per millorar els accessos a les platges de Viladecans ja han quedat enllestides. Els treballs efectuats han permès millorar els camins per arribar a la platja de la Pineda i a la de la Murtra. A partir d’ara, el pas també quedarà limitat als cotxes amb una barrera i quedarà limitat als vianants i als ciclistes.

La reforma també ha servit per construir voreres i elements de protecció per als vianants, que fins ara no tenien un espai propi. També s’ha col·locat mobiliari com bancs i baranes i s’ha construït una parada de bus. L’objectiu és reduir l’accés als vehicles motoritzats i potenciar les zones de passeig, millorant també les zones enjardinades.

Tots aquests treballs han costat 600.000 euros i han estat impulsats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A més de l’AMB, l’Ajuntament de Viladecans i els fons europeus FEDER també hi han aportat diners.