Els diferents responsables polítics que van firmar l’acord. Foto: AMB

Representants dels ajuntaments dels cinc municipis per on passa la C-245 han firmat un acord amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’empresa pública Infraestructures.cat per començar les obres que han de convertir aquesta carretera comarcal en un passeig.

Tot i que la intenció és que l’espai es converteixi en un carrer més dels diferents pobles i ciutats que travessa, l’objectiu també és millorar la mobilitat d’una via per on passen fins a 35.000 vehicles al dia. Per aconseguir-ho, es construirà un carril bus reservat que recorrerà els 13 quilòmetres que separen Castelldefels i Cornellà i que es preveu que redueixi en 15 minuts la durada del trajecte. Per al conseller Damià Calvet, això farà “reduir l’ús del cotxe” i que la gent utilitzi el transport públic, que serà més atractiu.

APOSTA SOSTENIBLE
Com recull l’ACN, la previsió de Territori és que, en un principi, la reducció sigui d’uns 500 vehicles diaris, cosa que suposa un estalvi de gairebé 300 tones de CO2 anuals. A més, es crearà una nova línia de bus que farà tot el recorregut de punta a punta i l’AMB ja ha dit que tots els autobusos que la cobriran seran elèctrics o híbrids.

També es construirà un carril bici que connecti tots els municipis i es facilitarà el pas dels vianants, com en la plaça Colom, on es reduirà la mida de la rotonda.

Segons l’acord firmat, la remodelació costarà 39 milions d’euros, dels quals la Generalitat n’aportarà 10. Els 29 restants els aportaran els municipis amb ajuda de l’AMB. La previsió és que les obres comencin l’estiu que ve.