A causa del gran impacte econòmic que està tenint la declaració de l’estat d’alarma, per la pandèmia de la COVID-19, en les petites i mitjanes empreses, i també en els autònoms, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat en marxa ajuts especials per al pagament del rebut de l’aigua.

Així doncs, l’AMB s’ha coordinat amb les companyies subministradores d’aigua que operen als 36 municipis metropolitans per tal d’ajudar a aquelles empreses que tinguin menys de 50 treballadors i que no superin un volum de negoci anual de 8 milions d’euros, així com els autònoms.

Per executar les ajudes s’han establert dues línies d’actuació. D’una banda no s’hauran de pagar les factures emeses per la companyia d’aigua mentre sigui vigent l’estat d’alarma i, d’altra banda, la creació d’un pla personalitzat de finançament de les esmentades factures, sense interessos, un cop acabi l’estat d’alarma i fins a un màxim de sis mesos. Les empreses i els autònoms que s’hi vulguin adherir han de reunir els requisits següents: acreditar que són una PIME o un treballador autònom i ser el titular del contracte de subministrament d’aigua, que també ha d’estar en vigor. El beneficiari ha de tenir un comptador individual. Els interessats s’han de posar en contacte amb la companyia subministradora d’aigua del seu municipi. En paral·lel, una altra mesura destacada és que les PIMES i els autònoms tampoc hauran de pagar la Taxa metropolitana de tractament de Residus (TMTR).

LES FAMÍLIES
A banda de les PIMES i els autònoms, l’AMB també aplica ajudes per a les famílies de la metròpolis de Barcelona a través d’una tarifa social. Això permet que les famílies que tenen dificultats econòmiques disposin d’unes condicions especials per consumir l’aigua que necessitin. A banda de les famílies que passen per un moment econòmic complicat també podem accedir a aquesta tarifa social les famílies que tenen tots els membres a l’atur, les persones de més de 60 anys que siguin pensionistes i les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 75% o amb un nivell 3 de grau de dependència reconeguda per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. En paral·lel, cal recordar que no s’interromprà el subministrament d’aigua i energia de les persones que no puguin fer front als rebuts, tal com estableix la Llei 24/2015 de pobresa energètica del Parlament.

D’altra banda,  les persones que s’acullin a la tarifa social de l’aigua de l’AMB també gaudiran d’una reducció en l’import de la taxa de residus. Hi haurà una bonificació del 50% de la taxa si el contribuent és beneficiari del cànon social de l’Agència Catalana de l’Aigua perquè està a l’atur o percep una pensió mínima o del 100% si el contribuent acredita que es troba en situació de vulnerabilitat o que està acollit a algun fons de solidaritat de la companyia subministradora.

ALTRES MESURES
Per últim, des de l’AMB recorden una sèrie de mesures relacionades amb el cicle de l’aigua i els residus. Sobre el cicle de l’aigua cal evitar llançar tovalloletes, bastonets i altres elements d’higiene personal al vàter, mentre que en el cas dels residus és molt important que la gent de les llars que estan en quarantena o amb un cas positiu de coronavirus dipositin tots els residus generats per la persona malalta i qui el cuidi en una bossa específica que cal dipositar al contenidor de resta.

Contingut elaborat amb la col·laboració de l’AMB.