Trobada d’una de les comissions. Foto: Pla Integral Les Planes-Blocs Florida

La redacció del Pla d’Acció Comunitària que ha de guiar el Pla Integral Les Planes-Blocs Florida fins al 2030 ja s’ha posat en marxa. Això es farà després de la feina feta durant dos anys en què s’ha elaborat el diagnòstic de la situació dels barris de La Florida i Les Planes.

Per continuar amb la feina, ara es posen en marxa dues comissions, la d’educació, convivència i salut i la d’urbanisme, habitatge i promoció econòmica. Aquestes comissions faran una sèrie de propostes que, a partir de setembre, la comissió de teixit associatiu s’encarregarà de tirar endavant tot creant estructures participatives amb les entitats i veïns dels barris.

D’aquesta manera, Lluís Esteve, coordinador del Pla Integral Les Planes-Blocs Florida, va dir en declaracions a L’HDigital que espera “marcar reptes i accions que ens portin a superar les vulnerabilitats que té el barri”. Per a Esteve, l’objectiu és crear cohesió social i una estructura associativa potent que permeti augmentar l’autoestima i la visió positiva del barri.

INFORMACIÓ DIRECTA
La posada en marxa de les comissions coincideix amb la creació, per part de l’Ajuntament, d’un web que recull tota la informació sobre el Pla Integral. La idea és que tots els veïns i veïnes hi puguin consultar les actuacions que es duen a terme al barri per tal d’augmentar-ne la difusió.

El Pla, que treballa per augmentar la qualitat de vida i garantir la convivència entre els veïns del barri, també té una oficina al carrer Llorer des de fa un any i mig.