Núria Parlon

Malgrat que avui dia hi ha un consens generalitzat sobre el fet que la violència contra les dones i les nenes a l’àmbit privat i al laboral suposa una indubtable violació dels drets humans fonamentals –i així es contempla mitjançant lleis i protocols dels governs i de les administracions públiques i privades–, les situacions d’assetjament sexual i altres formes de violència vers les dones als espais públics encara no disposen d’un plantejament i abordatge integrals per part dels ens públics amb el sector privat. Són poques les grans urbs amb un protocol compartit i unificat per prevenir i actuar de manera consensuada davant d’aquesta xacra, que a més de ser una realitat freqüent i preocupant implica una violació dels drets de les dones a escala mundial.

Les dades són greus i parlen per si mateixes: segons la primera Enquesta d’Assetjament Sexual en el Transport Públic a l’àrea de Barcelona, gairebé sis de cada 10 usuàries habituals del transport públic han patit algun tipus d’assetjament sexual almenys una vegada en els darrers dos anys. I aquesta xifra s’eleva fins al 90% en les persones de la franja d’edat compresa entre els 16 i els 29 anys. Pel que fa al tipus de violència sexual, destaca que quatre de cada 10 persones han patit invasions d’espai, acostaments excessius o mirades molestes i insistents; quasi dos de cada 10 usuàries han estat víctimes d’insinuacions i comentaris sexuals i el 16,7% han patit persecucions dins de les instal·lacions de transport públic. Per altra banda, si ens referim a l’estat de l’LGTBI-fòbia a Catalunya, i segons l’Observatori contra l’Homofòbia, el transport públic és un dels espais on més situacions discriminatòries contra aquest col·lectiu es produeixen.

Per tant, amb les xifres a la mà, és urgent fer un enfocament integral en la prevenció i resposta unificada contra totes les violències sexuals que pateixen les dones i les nenes als espais públics, incloent-hi els transports públics, així com les que pateixen les persones per raó de la seva orientació sexual. En aquest sentit, a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, l’any 2019 vam impulsar el projecte Santa Coloma, Xarxa Violeta, una iniciativa innovadora i aleshores única arreu del país i que va suposar la posada en marxa d’un nou paradigma de comprensió de l’espai públic; una forta aposta comunitària on la ciutat es converteix en una xarxa d’espais segurs i de referència –els espais violetes– als quals les persones ens podem adreçar davant d’una possible agressió sexista i/o LGTB-fòbica i que, sempre que sigui necessari, activaran el Protocol d’Actuació i Coordinació Professional. Des de llavors, la Xarxa Violeta ha multiplicat per quatre la participació i implicació comunitària, i les adhesions han passat de 64 (l’any 2019) a les més de 300 actuals. A l’inici d’aquesta experiència s’hi van unir locals d’oci nocturn, benzineres, farmàcies, aparcaments i serveis de taxi. L’any 2021 vam fer un salt important, afegint-hi comerços de proximitat com supermercats, farmàcies, botigues i altres establiments; espais o serveis oberts durant les restriccions per la pandèmia. Alhora, també s’hi van implicar les associacions de veïns i veïnes de la ciutat i clubs socials, per ser espais de suports per a aquelles persones que es troben en situació d’assetjament o que acaben de patir qualsevol mena de violència sexual. A més, durant la pandèmia hem volgut donar un nou impuls al projecte desplegant un equip d’agents liles, amb l’objectiu d’ampliar la xarxa d’espais violetes a tota la ciutat.

TMB i Santa Coloma hem unit esforços amb la posada en marxa del programa d’agents violetes i punts liles a la xarxa de metro

Seguint aquesta línia i enfocament integral d’actuació, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l’Ajuntament de Santa Coloma hem unit esforços i projecte compartit amb la posada en marxa del programa d’agents violetes i punts liles a la xarxa de metro. La finalitat és poder atendre casos d’assetjament sexual i LGTBI-fòbics i actuar amb un protocol comú i en contacte amb els serveis d’emergència, si fos necessari. Es tracta d’una prova pilot que s’ha començat a executar a set estacions de metro de Santa Coloma de Gramenet amb el plantejament de tolerància zero davant de qualsevol manifestació de violències sexuals o per raó d’orientació sexual. Es tracta de reforçar un dels punts clau de l’abordatge de l’assetjament sexual: la informació i l’atenció a les persones víctimes d’aquestes violències o en situació de risc de patir-les. És, per tant, un pas més en les polítiques conjuntes d’institucions, governs i administracions públiques per avançar en els necessaris espais públics segurs que hem de garantir a les ciutats, i alhora amb la idea d’enfortir i implementar els esforços compartits per detectar i impedir la vulneració dels drets fonamentals a la xarxa de transports públics. Es tracta d’una mesura pionera que s’emmarca també en les polítiques de responsabilitat social de TMB i que, com va manifestar la presidenta de l’empresa gestora del transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona, Laia Bonet, l’objectiu és estendre-la a tota la xarxa de metro.

Un altre aspecte destacat que començarà a implementar TMB és l’habilitació dels denominats punts liles amb motiu d’esdeveniments massius d’elevada concurrència al metro, on s’ha demostrat que s’incrementa el risc de violències sexuals i LGTBI-fòbiques. A Santa Coloma els estem ubicant sempre que hi ha entorns festius i esdeveniments amb un gran nombre de persones, i ens estan sent de molta utilitat. Amb la presència de les figures dels i les agents violetes, en el cas dels transports públics amb professionals de TMB que estan sent formats en la matèria, es farà una primera atenció a les víctimes que hagin patit violències o que estiguin en risc de patir-les, i a partir d’aquí es farà la derivació i acompanyament a les autoritats competents en cada cas.

En aquesta època de postpandèmia, on encara patim els efectes d’una crisi que ha agreujat les manifestacions de violències no només als entorns privats, es necessita més que mai la suma d’esforços i voluntats entre les administracions estatals, autonòmiques i locals, juntament amb institucions i entitats privades, per poder garantir ciutats amb espais i transports públics segurs i sostenibles amb un enfocament integral, contundent i conjunt. Perquè encara que alguns partits i ideologies d’extrema dreta intentin diluir conceptes i menysprear les dades reals de les violències que patim les dones pel fet de ser dones, aquesta és una qüestió de respecte pels drets humans fonamentals! Per tant, ni un pas enrere! Per un futur lliure de violències sexuals vers les dones. És possible i ho farem!

Núria Parlon Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet