Núria Parlon

La necessitat de gestió de la crisi sanitària, social i econòmica a causa de la Covid-19 ha tingut un impacte en l’augment de l’ocupació en el sector tecnològic. Especialment, l’àmbit de les noves tecnologies ha hagut de donar resposta a les noves necessitats de gestió de les administracions públiques i de les empreses privades davant una realitat canviant. Des de la implementació del teletreball, passant per la prestació de serveis públics i privats en línia i, en conseqüència, fins a l’augment de la necessitat de la ciberseguretat i d’aplicacions d’intel·ligència artificial. Però aquesta tendència no s’ha vist acompanyada d’un augment de recursos humans qualificats al sector digital. Per això, la dificultat de trobar talent ha acabat convertint-se en el primer obstacle identificat per les corporacions del sector tecnològic català, quan fa només dos anys ocupava la setena posició dels reptes a assumir.

En aquest nínxol d’ocupació i d’oportunitats laborals cal destacar que les dones es troben en situació de clara desigualtat respecte als homes. Sense anar més lluny, en el camp de la ciberseguretat, els pocs estudis que hi ha assenyalen que només l’11% de les persones que treballen en aquest sector en l’àmbit mundial són dones. A l’Amèrica del Nord aquest percentatge puja al 14% i a Europa decreix al 7%.

Des de Santa Coloma de Gramenet, a través de La Ciba, centre de recursos per a dones, innovació i economia feminista, volem trencar totes les bretxes a les quals ens enfrontem les dones per accedir al sector de les noves tecnologies, tant per arribar a llocs qualificats com als espais d’alta direcció. En aquest sentit, hem posat en marxa el projecte Dones Futur, amb el qual volem fomentar la col·laboració publicoprivada per a l’apoderament i l’augment de l’ocupabilitat de les dones, tant al sector tecnològic local com en l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona. Una de les primeres accions va ser reunir una desena de dones rellevants de diferents empreses i institucions de Catalunya per tal de marcar les línies estratègiques que ens han d’ajudar a generar oportunitats i respondre als reptes emergents del mercat laboral de les noves tecnologies. Es tracta de crear i fomentar nous espais de trobada per posar en marxa una estratègia d’acció formativa global recolzada en les necessitats del sector públic i privat.

Cal trencar la segregació imperant que existeix en les noves tecnologies i les bretxes digitals que ens obliguen a quedar-nos enrere només pel fet de ser dones

En el que va ser el primer Esmorzar de Dones Futur hi van ser presents representants i altes directives d’institucions de renom i empreses com Aigües de Barcelona, Telefónica, l’Institut Català d’Oncologia (ICO), Oracle, Suara Cooperativa, Sorli Discau i del mateix Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Totes elles, dones amb una àmplia i reconeguda trajectòria professional que són referents en el treball per la igualtat, tant a les mateixes empreses com al seu sector d’activitat. A la trobada van poder intercanviar idees i experiències sobre els reptes i les oportunitats que ofereix el món de les noves tecnologies i alhora les sinergies a seguir per acabar amb la bretxa digital que patim les dones al sector i millorar així l’ocupabilitat en clau femenina.

Aquest projecte és un pas més per facilitar que les dones puguin accedir a un mercat laboral en creixement, trencant aquesta segregació imperant que existeix i les bretxes digitals que ens obliguen a quedar-nos enrere només pel fet de ser dones. Per tant, el camí és continuar promovent aquests espais de trobada, de confiança i aliances entre líders directives de projectes, els quals poden generar noves oportunitats de feina a tantes i tantes dones que estan actualment en situació d’atur o que volen canviar les seves vides professionals cap als sectors emergents. Alhora, és indubtable que des de les administracions públiques hem de fer escolta activa i promoure itineraris de formació i acompanyament a la inserció laboral d’acord amb les necessitats de recursos humans del mercat laboral, fomentant les sinergies publicoprivades que trenquin les desigualtats i els mencionats sostres de vidre.

Ja és indubtable que el sector digital és un àmbit que està marcant el nostre present i que està construint el futur de la societat. I que aquest futur passa per la presència indiscutible de les dones i el foment del talent femení. Posem-hi fil a l’agulla!

Núria Parlon Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet