Núria Parlon

L’imparable avenç del món digital i tecnològic conforma el nostre present i està canviant a la velocitat de la llum el nostre futur com a societat. Una de les evidències és que el sector de les noves tecnologies ofereix una gran demanda d’ocupació que creix, però no al mateix ritme que el nombre de persones qualificades que accedeixen al seu mercat laboral. En aquest àmbit, a més, hi ha desigualtats quant a la participació de les dones en el disseny i en l’aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), molt menor respecte de la dels homes. De fet, només un 12% de les persones que participen en el desenvolupament d’innovacions lligades a la intel·ligència artificial i el Machine Learning amb capacitat de decisió d’alt nivell són dones, i menys del 25% del personal investigador en intel·ligència artificial en institucions i organitzacions acadèmiques són dones. Un clar exemple d’un doble sostre de vidre i de les desigualtats que patim, tant en l’accés com en l’ús i en la creació d’aplicacions i continguts en el món digital per part de la població femenina.

En general, aquestes desigualtats i bretxes de gènere les trobem a les professions STEM, és a dir les relacionades amb la Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. En l’àmbit de les TIC patim també barreres i obstacles als quals s’enfronta la ciutadania en general. Obstacles més marcats pel que fa a col·lectius concrets, com és la població de més edat, la joventut i la infància de famílies amb menys recursos i la població femenina.

És evident que cal, des de les administracions públiques, facilitar eines per democratitzar l’accés i la participació en les noves tecnologies de tota la població, però sobretot d’aquells sectors amb més barreres per accedir-hi. Des de Santa Coloma de Gramenet portem a terme diferents programes per garantir la igualtat d’oportunitats des de la infància, amb el programa de digitalització de les aules escolars, la formació de la gent gran en noves tecnologies des dels equipaments municipals… I ara fem un pas més amb la creació de l’Escola d’Estiu 2021 de La Ciba –que denominem #LaCIBADigitalSummer–, per apropar el món de les noves tecnologies de manera lúdica, feminista i innovadora a tota la població. Del 5 al 16 de juliol organitzem activitats i tallers adreçats a diferents públics –famílies, joves i infants, entre altres– i per a diferents edats i col·lectius per tal d’arribar al màxim nombre de persones possible.

Es tracta d’avançar en drets i oportunitats a partir de feminitzar les professions tecnològiques i científiques

Seguim apostant per la formació en noves tecnologies com la clau per avançar cap a una societat més igualitària i inclusiva, també en el món digital. Per aconseguir-ho, cal partir de tres objectius fonamentals, en els quals es basa el projecte d’Escola d’Estiu de La Ciba. El primer és aconseguir que la població perdi la por d’accedir al món de les noves tecnologies, es tingui o no coneixements i/o dispositius per a això. En aquest sentit, volem democratitzar de manera real i efectiva aquest accés.

En segon lloc, busquem deixar enrere la bretxa d’ús i que tothom que ho vulgui pugui convertir-se en creador o creadora de continguts. Ara més que mai hi ha un ventall de plataformes i eines per endegar projectes digitals que alhora puguin tenir retorn social, iniciatives per a la comunitat i el bé comú. Només cal formació per també perdre la por de llençar-s’hi.

El tercer objectiu del projecte d’Escola d’Estiu de La Ciba, però no menys important, és la voluntat de despertar vocacions professionals sobretot en les nenes i adolescents en les branques més tecnològiques i en les professions STEM. En definitiva, volem despertar talents entre les noves generacions tenint en compte la projecció i l’ocupabilitat que ofereixen sectors com el de les TIC, en continu creixement.

Des de Santa Coloma de Gramenet fem una proposta formativa innovadora i basada en el feminisme, perquè creiem que és una de les vies per apropar les competències digitals i tecnològiques a tota la ciutadania en general i a les nenes, les joves i les dones adultes en particular. Amb aquesta iniciativa volem trencar amb els estereotips de la segregació de sexe en els estudis científics i tecnològics i reduir les desigualtats i bretxes a les quals avui dia ens enfrontem per ser dones. Es tracta d’avançar en drets i oportunitats a partir de feminitzar les professions tecnològiques i científiques, i de continuar creant hubs d’innovació i digitalització que tinguin en compte les dones. Aquest és el camí per aconseguir sectors professionals en creixement i societats més igualitàries.

Núria Parlon Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet