Núria Parlon

El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) s’ha convertit en un motor econòmic i de transformació social imparable que, alhora, en el marc de la pandèmia ha experimentat una forta demanda, tant de serveis com de professionals especialitzats. La seva potencialitat de creixement és indiscutible, com ho és l’esquerda digital de gènere que continua havent-hi en aquest sector, on les dones s’enfronten avui dia a múltiples obstacles i desigualtats, pel fet de ser dones, i que s’han intensificat arran de la crisi econòmica i social a la qual encara fem front.

En un primer moment, l’esquerda digital de gènere feia referència a les dificultats que patien les dones per accedir a les noves tecnologies. Actualment, aquest concepte malauradament s’ha ampliat i ja inclou les desigualtats en l’ús i en la participació en el disseny i en el desenvolupament tecnològic de les empreses. Les dades són molt reveladores: segons un estudi de Barcelona Digital Talent, a l’àrea metropolitana de Barcelona hi ha 77.000 persones que treballen en entorns TIC i només el 26% són dones. Una altra dada destacada és que el 2% de les dones ocupades ho fan en el sector TIC, davant el 5,7% dels homes. Aquestes xifres contrasten amb l’augment del 80% de la demanda de professionals en aquest sector, mentre que només ha crescut un 23% el nombre de persones especialitzades en noves tecnologies. Per tant, parlem d’evidents entorns de desigualtat d’oportunitats que afecten les dones i que cal combatre des de les empreses i les administracions públiques, des d’una imprescindible i transversal perspectiva feminista.

Estem en un moment de profunds canvis, en un context social líquid i ple d’incerteses, on és més apressant que mai el fet d’aplicar la perspectiva de gènere en els entorns directius i en les polítiques a executar. I en el context de reptes i oportunitats que ofereixen les TICs, cal abordar una doble paradoxa. Per una banda, malgrat la destrucció de llocs de treball en alguns sectors empresarials, l’àmbit tecnològic protagonitza una forta demanda d’inserció per cobrir diferents posicions laborals. Per l’altra, és evident que les dones són les que més estan patint aquesta crisi sanitària, econòmica i social, i que en un dels sectors més emergents també s’enfronten a bretxes d’accés i promoció al mercat laboral.

El repte que viuen les empreses TIC necessita un canvi de perspectiva que posi el focus en la incorporació del talent en clau femení

Aquesta realitat palpable posa de manifest la necessitat urgent d’incorporar el talent de les dones a les TICs. Així, és fonamental que les administracions públiques i les empreses treballin de la mà per aplicar mesures i polítiques públiques contra les desigualtats i per impulsar noves oportunitats per a la població femenina en aquest sector. El repte que viuen les empreses TIC necessita un canvi de perspectiva que posi el focus en la incorporació del talent en clau femení. En aquest sentit, cal incentivar les vocacions STEAM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), fomentar la incorporació de les noies i dones en aquest mercat laboral i adoptar mesures concretes per facilitar el seu accés a posicions tècniques i directives a les empreses.

A Santa Coloma de Gramenet, des de la CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, estem construint una agenda per avançar en els drets i oportunitats de les dones en sectors en creixement, com el de les noves tecnologies. Per això, pròximament organitzem una jornada internacional dedicada a les Dades i economies emergents: reptes i oportunitats de les dones. Volem reflexionar sobre les presències i absències de les dones al sector de les noves tecnologies de les dades, fer una anàlisi acurada dels obstacles i bretxes als quals ens enfrontem, teixir aliances per superar l’androcentrisme imperant i, sobretot, ajudar a generar noves oportunitats en un àmbit clarament en creixement i amb moltes potencialitats des de la perspectiva feminista.

Núria Parlon Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet