Pisos

La manca d’eficiència energètica dels pisos fa que les famílies gastin 196 euros al mes en subministraments. Foto: ACN

Un parc immobiliari envellit i poc eficient des d’un punt de vista energètic. Així són els edificis de Barcelona, segons l’últim estudi elaborat per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge (O-HB).

Dit d’una altra manera, el 81% dels immobles de la capital catalana només disposen del certificat energètic E, cosa que suposa una despesa de 196 euros al mes per aconseguir temperatures de confort en llars que es troben en edificis plurifamiliars.

Aquesta factura energètica elevada té la seva conseqüència en l’economia de les famílies barcelonines. “En un 25% de les llars estudiades, el pagament de l’import teòric de la factura energètica representaria més d’un 10% dels seus ingressos, llindar que marca el risc de pobresa energètica”, expliquen des de l’O-HB.

Mesures per millorar l’eficiència

Canviar les fustes d’un pis o millorar l’aïllament d’una casa són algunes de les tècniques que es poden utilitzar per fer que l’immoble es mantingui fresc a l’estiu i calent a l’hivern. Mentre que en el primer cas augmenta en un 15% l’eficiència energètica, en el segon suposa una millora del 55%.

Malauradament, per introduir aquestes modificacions en un immoble cal una inversió que no sempre poden assumir les famílies. Segons els càlculs de l’O-HB, caldria una inversió mitjana per habitatge que oscil·laria entre els 6.200 i els 13.100 euros.

Sigui com sigui, el cert és que a ulls de l’organisme, aquests canvis podrien ser impulsats a través dels fons europeus Next Generation. “El 85% de les actuacions en edificis serien subvencionables per aquests fons, i fins a un 15% gaudirien de la subvenció màxima”, explica l’informe. “En cas que es poguessin desenvolupar totes aquestes actuacions, el 66% dels edificis adquiririen qualificacions energètiques D o superiors”, sentencia.