Turisme

Els turistes dels Estats Units han tornat a Barcelona després de la pandèmia. Foto: Lourdes Casademont/Miquel Vera/ACN

Els turistes de parla anglesa són vitals per a l’economia de Barcelona. Així ho considerava el president del Gremi d’Hotels, en una compareixença a principis d’any, quan afirmava que després de la pandèmia era “molt important” que tornés “el turisme americà”. Jordi Clos afegia que Barcelona estava aleshores plenament afectada per “la manca de visitants internacionals, que representen el 85% dels turistes a la ciutat”.

En aquest sentit, les dades de l’Observatori del Turisme a Barcelona corroboren la idea quan apunten que aquest turisme és un dels que deixa més diners a la ciutat. “Els turistes estatunidencs són els que fan les despeses més elevades en transport d’arribada, allotjament i estada”, diu l’observatori. De mitjana un turista dels Estats Units gasta 1.778 euros en tot el seu viatge i 188 euros diaris.

Dit tot això, cal mirar què va passar durant la darrera temporada turística pel que fa als turistes transatlàntics de parla anglesa. Segons les dades de l’Ajuntament de Barcelona, el mes de juny, els viatgers d’origen estatunidenc van marcar una xifra rècord. En total, la ciutat va rebre 96.576 persones provinents dels Estats Units. El setembre el número va ser similar amb 94.547 persones.

Es tracta de xifres més altes que les registrades el 2019 quan el mes en què més turistes d’aquest país van venir va ser l’agost amb 87.136 persones.

Els altres turistes de parla anglesa

Un de cada tres turistes que trepitja la capital catalana prové dels Estats Units o de la Gran Bretanya. Així mateix, aquests darrers representen la xifra de turistes per origen més elevada a la ciutat.

El juny passat els viatgers britànics van superar de nou els 100.000. Aquesta dada no s’assolia des del 2019 quan es va arribar a una xifra rècord durant el mes de juliol amb 125.807 turistes vinguts de l’arxipèlag europeu.