Natura

La iniciativa europea se centra en les ciutats de més de 20.000 habitants. Foto: Fíguls L./ACN

La metròpoli de Barcelona participarà en un projecte internacional que té per objectiu retornar la natura a les ciutats. El fi últim d’aquesta iniciativa que durà a terme el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET) és, en paraules de l’organisme, “donar suport a la biodiversitat i mitigar el canvi climàtic”.

El LET actualment treballa en un model anomenat Anàlisi Socioecològica Integrada, amb el qual s’exploren escenaris alternatius als usos del sòl a la metròpoli de Barcelona. És aquest projecte el que s’implementarà dins el marc del LIFE UrbanGreeningPlans, un programa internacional impulsat per la Comissió Europea.

El programa se centra en les ciutats de més de 20.000 habitants, té una durada de dos anys i hi participen, a més de Barcelona, les metròpolis d’Atenes, Brussel·les, Lisboa i Milà.

Tot està dins d’una estratègia europea anomenada Biodiversity Strategy 2030, que vol ser una crida a totes les ciutats de més de 20.000 habitants per crear un acord que reintrodueixi la natura en àmbits urbans.