Port de Barcelona

En el cas de Barcelona, l’economia blava és la relacionada amb les activitats marítimes. Foto: Barcelona Activa

Entre els molts elements que defineixen la ciutat de Barcelona n’hi ha un que, potser, està per sobre de la resta. La capital catalana és una ciutat que mira cap al mar i que des de sempre ha tingut una cultura marítima ancorada en el seu ADN.

Així doncs, la costa, a més d’un lloc d’esbarjo, suposa un motor econòmic per a la ciutat. En aquest sentit, des de Barcelona Activa tenen clar que cal potenciar totes les activitats que tenen relació amb el mar, és a dir, totes les activitats de l’anomenada economia blava.

Segons la definició de l’organisme, parlem d’economia blava quan ens referim al conjunt d’activitats econòmiques “vinculades de manera exclusiva o molt majoritària amb els àmbits aquàtics –mars, rius, llacs i aiguamolls– que es porten a terme de manera compatible amb la conservació del bon estatus ambiental dels ecosistemes aquàtics i afavoreixen un desenvolupament social i econòmic sostenible”. En el cas de Barcelona, afegeixen des de Barcelona Activa, l’economia blava és sinònim de “l’economia marítima sostenible”.

Cada any, l’economia blava factura 3.826 milions d’euros a la ciutat, el que suposa més del 4% del seu PIB. A més, sense comptar el turisme, hi ha 15.800 persones i 1.154 empreses que treballen en aquest sector.

‘BlueTech’

És per tots aquests motius que aquest mes de maig Barcelona Activa ha presentat un projecte, amb un valor estimat de més de 86.000 euros, que té com a objectiu “donar suport a la creació i al creixement d’empreses en el conjunt de sectors de l’economia blava”.

En els documents de presentació del projecte s’hi afegeix que la iniciativa comprèn sectors consolidats de l’economia blava que “incorporen la sostenibilitat”, però també altres sectors emergents com les activitats portuàries, el transport i la logística marítima, la construcció i el manteniment naval, la pesca i la bioeconomia, el tractament de l’aigua, el sector nàutic, l’esportiu, el turisme, la biotecnologia blava, les energies renovables marines i les activitats de l’àmbit de l’educació, la formació, la recerca i la cultura.

Així, sota el títol provisional de BlueTech, el programa acompanyarà les empreses de l’economia blava en la seva posada en marxa i els brindarà assessorament per poder digitalitzar-se.