hipoteca

Imatge d’arxiu. Foto: Pixabay

El Consell de Ministres d’aquest dimarts ha aprovat l’acord amb la banca que pretén alleugerir la càrrega hipotecària. De fet, l’executiu calcula que l’acord beneficiarà més d’un milió de famílies hipotecades a qui suposarà un esforç poder fer front a l’encariment de les quotes per la pujada dels tipus d’interès.

Un terç de les llars que tenen hipoteques a tipus variable podran beneficiar-se de períodes de carència, congelacions de quotes o allargament de terminis. Alhora s’eliminaran durant el 2023 les comissions per amortització anticipada i per la conversió de la hipoteca variable a una de fixa.

El Codi de bones pràctiques

Les ajudes aprovades es canalitzen per dues vies. La primera, a través del Codi de Bones Pràctiques, en vigor des del 2012, que s’ha actualitzat. Aquest està dirigit a famílies vulnerables. És a dir, aquelles que tenen una renda inferior a 25.200 euros anuals i que dediquen més del 50% de la renda mensual a pagar la hipoteca, amb habitatges de fins a 300.000 euros.

En aquest cas, es planteja una rebaixa del tipus d’interès durant un període de 5 anys de carència (fins a la taxa de l’euríbor -0,10% davant l’actual de +0,25%). També es possibilita una segona reestructuració de deute i s’amplia a 2 anys el termini per sol·licitar la dació en pagament de l’habitatge.

A més, s’amplia l’àmbit d’aplicació del Codi de Bones Pràctiques a les llars que no compleixen el requisit actual d’increment de l’esforç hipotecari del 50%. Aquestes famílies podran accedir a una carència de dos anys, un tipus més favorable durant aquest termini i l’allargament de fins a 7 anys en els seus préstecs.

Codi nou per a famílies en risc de vulnerabilitat

El nou Codi de Bones Pràctiques permetrà a les famílies amb rendes inferiors als 29.400 euros alleugerir la càrrega financera de les hipoteques contractades fins al 31 de desembre del 2022. La seva càrrega hipotecària haurà de representar més del 30% de la renda i la quota haver augmentat almenys un 20% per les pujades de tipus.

En aquest cas, se’ls oferirà la possibilitat de congelar la quota durant dotze mesos, un tipus d’interès menor sobre el principal ajornat i allargar a 7 anys el termini d’amortització del crèdit.

Aquestes mesures es completen amb l’eliminació durant el 2023 de les comissions per amortització anticipada i per conversió del crèdit de tipus variable a fix, entre altres millores.