Població

Ciutat Vella és l’únic barri on el nombre d’empadronats ha crescut. Foto: Imanol Olite/ACN

Barcelona té aquest 2021 un 0,4% menys de persones empadronades que l’any anterior. Això significa que la població de la capital catalana ascendeix fins als 1,66 milions, 6.200 persones menys que el 2020.

Les dades han estat publicades per l’Ajuntament de Barcelona i suposen el trencament d’una dinàmica de creixement que venia produint-se des de l’any 2011, amb l’inici de la recuperació econòmica.

Segons expliquen des del consistori, cal atribuir aquest descens a tres fets. “La causa principal és l’augment del 31,7% de la mortalitat per la pandèmia”, afirma l’ens públic. Així, dels 15.000 morts de mitjana dels darrers anys s’ha passat a prop de 19.000. “D’ençà del 1900 mai no havien mort tantes persones a la ciutat, amb les excepcions dels anys de la Guerra Civil (28.000) i de la grip espanyola (22.800)”, afegeix el consistori.

La segona causa de la reducció del nombre d’empadronaments ha estat la caiguda de la natalitat. “S’ha assolit el segon valor més baix dels darrers cinquanta anys, 11.753 naixements, un 6,4% menys que l’any anterior”, expliquen des de l’Ajuntament.

Per últim, cal atribuir el descens al fet que el nombre de persones nouvingudes ha estat quasi nul. El 2021 hi ha 1.492 persones migrades empadronades més. “En comparació amb anys anteriors, ha augmentat la preferència per emigrar a la resta de Catalunya”, expliquen des del consistori. “Després de la fase més severa del confinament, un cop es va aixecar el confinament domiciliari i es van relaxar les restriccions de mobilitat, l’emigració es va intensificar: en el període de juny a desembre va créixer un 27% en relació amb l’any anterior i va concentrar el 72,8% dels fluxos anuals”, afegeixen.

Va per barris

La població no ha disminuït a tots els districtes de Barcelona per igual. En aquest sentit, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi són els indrets on més ha caigut el nombre d’empadronaments. A les dues zones, el 2021 hi ha hagut un 1,3% d’empadronaments menys que el 2020.

Per altra banda, l’únic districte que ha viscut un empadronament positiu ha estat Ciutat Vella, on ara hi ha un 1,2% més de persones empadronades que fa un any.