Rates

Es calcula que a les clavegueres de Barcelona hi ha quasi 260.000 rates. Foto: Arxiu

Ja ho diu l’expressió popular: a l’estiu, tota cuca viu. I és que quan ve el bon temps, la fauna i la flora tenen el seu moment de màxima esplendor. Això, per als humans també té certes contrapartides, ja que quan les temperatures augmenten també creix el risc de plagues. De fet, tres de cada quatre incidències amb rates comunicades per la ciutadania es produeixen durant els mesos estivals.

És per això que l’Agència Catalana de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha anunciat que enguany reforçarà el control que duu a terme sobre les poblacions de rosegadors. Actualment, hi ha 2.400 punts de vigilància per limitar el nombre de rates i ratolins, dels quals 2.200 estan situats a les clavegueres i 200 a la superfície. Amb tot, aquest estiu s’incrementarà el nombre de personal destinat al control, que passarà de 31 efectius a 47.

Alhora, aquesta iniciativa suposa un augment del pressupost dedicat al control de plagues. Si l’any passat es van gastar vora dos milions d’euros per fer aquesta tasca, aquest estiu gairebé s’arribarà als tres milions.

Per què hi ha tantes rates?

Segons ha explicat l’ASPB, l’elevat nombre de rosegadors a la ciutat té a veure amb “la presència d’aliments, aigua i refugi”. Això fa que les rates i els ratolins “s’hi estableixin i proliferin”. És per aquest motiu que l’agència demana a la població “gestos senzills com no deixar restes de menjar al carrer o als parcs, fer un bon ús de les papereres i del sistema de gestió de residus o no generar restes alimentant altres espècies”.

Alhora, l’organisme recorda que Barcelona és l’única ciutat de tot l’Estat que disposa d’una estimació de la població de rates a la xarxa pública de clavegueram. S’estima que la població de rates sota terra se situa al voltant dels 259.000 exemplars.