Ajuntament de Barcelona

El consistori destinarà 107 milions a la promoció de l’esport. Foto: Blanca Blay/ACN

En total seran 288 milions d’euros, a raó de 96 milions per any, els que l’Ajuntament de Barcelona invertirà en les entitats de la capital des d’aquest 2021 i fins al pròxim 2023.

Es tracta del Pla estratègic de subvencions 2021-2023, que segons ha explicat el consistori, està pensat per a “projectes que responguin als objectius estratègics recollits al pla”.

D’aquesta manera, el més important dels set àmbits en què hi haurà subvencions serà el del foment de les activitats educatives, culturals i esportives, amb 107 milions.

El segon sector de la llista serà la garantia dels drets bàsics de les persones. En total es destinaran quasi 93 milions a “afavorir l’autonomia, la protecció i la inclusió de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i d’exclusió social”.

Les següents inversions, tot i que tenen menys entitat, no seran gens menyspreables. 35 milions per al desenvolupament en civisme i 32 milions en la promoció comercial, empresarial, turística i de l’economia social.

Lluny queden les inversions en la protecció de l’entorn i la sostenibilitat (7,5 milions) i la participació ciutadana i el foment del teixit associatiu (7 milions).