Energia

El projecte UP-STAIRS vol aprofundir en el concepte de les comunitats energètiques. Foto: Albert Segura Lorrio/ACN

La transició energètica és una de les prioritats polítiques a l’àrea metropolitana de Barcelona. Tant ajuntaments com administracions supramunicipals han explicat en nombroses ocasions els seus projectes per aconseguir que l’energia que es consumeix al territori sigui 100% neta.

És en aquesta tendència que s’emmarquen els tres projectes internacionals en els quals participa actualment l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que tenen per objectiu, per una banda, fer que tots els consistoris de la regió funcionin amb energies renovables el 2030 i, per l’altra, crear les anomenades comunitats energètiques.

En el primer cas, l’AMB forma part de les iniciatives V2Market i ProcuRE, mentre que en el segon està dins del projecte UP-STAIRS. “Aquests nous projectes pilot ens serviran per innovar en l’àmbit de les energies renovables i oferir alternatives energètiques eficients”, considera el vicepresident d’ecologia de l’AMB i regidor de l’Ajuntament de Barcelona Eloi Badia.

AJUNTAMENTS 100% VERDS
“L’objectiu principal del projecte V2Market és desenvolupar models de negoci clars per a la tecnologia V2G a Espanya”, expliquen des de l’AMB. Així, la seva finalitat és oferir instal·lacions que, a banda de generar energia a partir de tecnologies netes, com la solar fotovoltaica, siguin capaces d’emmagatzemar excedents i retornar-los a la xarxa.

En una línia diferent s’emmarca el projecte ProcuRE. En aquest cas, el que es busca és aconseguir edificis públics que funcionin amb energies totalment renovables.

“Encara que alguns edificis, en l’actualitat, assoleixen grans nivells d’eficiència energètica, mai no aconsegueixen consumir el 100% d’energia renovable”, expliquen des de l’AMB. “Algunes solucions innovadores, com l’energia fotovoltaica de capa fina i noves solucions de climatització d’alta eficiència, faran possible aquest salt fins al 100%”, afegeixen.

COMUNITATS ENERGÈTIQUES
El projecte UP-STAIRS està enfocat a promoure el creixement de les comunitats energètiques renovables. Què vol dir això? “Les comunitats energètiques renovables són aquelles en què els diferents actors d’una comunitat participen en la inversió, producció, distribució i venda d’energies renovables, i que generen diferents beneficis a escala local”, detallen des de l’AMB.

Aquesta iniciativa vol promoure que cinc comunitats de 2.000 consumidors gaudeixin de solucions energètiques renovables. “El principal objectiu del projecte és generar confiança entre els consumidors envers aquests models energètics i ajudar a superar les barreres legals, administratives i financeres que en dificulten la difusió”, sentencia l’ens supramunicipal.