Joves migrants

Els joves extutelats tenen problemes per emancipar-se. Foto: Síndic de greuges de Barcelona

Migrar és un procés traumàtic i encara ho és més si parlem d’un infant. Amb tot, cada vegada és més freqüent veure com arriben a Europa menors d’edat sense referents familiars. Tal com indiquen des del Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) citant dades d’Eurostat, si el 2014 van arribar 12.000 infants al continent, l’any següent van ser 96.000.

Si bé és cert que a casa nostra els menors migrants tenen certa protecció institucional quan toquen terra, segons posa en relleu el CNJC en el seu darrer informe titulat El sistema de (des)protecció: joventut migrada extutelada a Catalunya i vulneracions del dret a l’habitatge, hi ha “mancances del sistema d’acollida i acompanyament” quan aquests joves passen a l’edat adulta i compleixen 18 anys.

L’entitat argumenta que els menors migrants extutelats, d’un dia per l’altra, deixen de comptar amb un habitatge i, tenint en compte com és de complicat el mercat immobiliari, passen a estar en risc d’exclusió social. “L’edat d’emancipació dels joves a l’Estat Espanyol és de 29,8 anys”, diuen des del CNJC per afegir que “una emancipació tan precoç suposa estar exposat a molta més vulnerabilitat i precarització”.

De la mateixa manera, Guillem Domingo, membre de l’Observatori DESC i coautor de l’informe, apunta que “per a una jove migrada extutelada, l’accés al mercat de l’habitatge, tant públic com privat, o als ajuts per a l’emancipació, són molt més difícils”. “Les joves migrants extutelades s’emancipen a la força i això suposa un abisme residencial que moltes vegades acaba en el sensellarisme”, afegeix.

No és un problema menor, ja que segons les xifres, en els últims cinc anys, més de 9.000 infants i joves van accedir als recursos de la Generalitat dels quals més de la meitat eren menors d’edat. Avui dia molts d’ells ja tenen més de 18 anys.

És per aquests motius que el consell denuncia que l’administració no té “els recursos d’acompanyament adients i suficients per prevenir les desigualtats que es donen entre població general i els joves migrats extutelats” i demanda propostes concretes “enfocades a tirar endavant polítiques que promoguin l’emancipació plena de les joves migrades extutelades”.