Euros

Des de 2016, el sou per viure dignament a l’àrea metropolitana ha augmentat un 30%. Foto: Arxiu

El govern espanyol ha situat enguany el sou mínim interprofessional en 1.000 euros al mes. Tot i que en algunes regions de l’Estat aquesta remuneració pot ser adequada per viure, en altres, com a l’àrea metropolitana de Barcelona, calen més ingressos per poder tenir una vida digna.

Això és el que es desprèn de la presentació que ha fet aquest dimarts l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i en la qual ha donat a conèixer quin és el Salari de Referència Metropolità per a l’any 2021. Aquesta mesura pondera quant necessitaria guanyar al mes una persona per poder viure dignament i pagar l’habitatge, l’educació dels seus fills –si en té– i l’alimentació, entre d’altres.

Segons l’organisme, a l’àrea metropolitana caldrien de mitjana 1.345 euros al mes per poder viure bé. Això, d’altra banda, suposa un augment respecte del Salari de Referència de 2016 del 30%. Aleshores se situava en els 1.263 euros.

Malgrat tot, a l’àrea metropolitana hi ha diferències. No és el mateix viure a Barcelona, on el sou de referència se situa en els 1.453 euros, que a la resta de la metròpoli sense comptar-hi la capital, on aquesta xifra baixa als 1.302 euros.

A més, la situació familiar impacta de ple en la quantitat de diners que necessita la ciutadania per viure. Una persona que viu sola necessita 1.553 euros per viure dignament, dos adults sense fills necessiten 1.021 euros cada un i una parella amb dos fills, 1.547 euros per cap.

Com és la despesa?

No totes les despeses són iguals. Si parlem de l’àrea metropolitana, l’habitatge és la despesa més elevada. Les persones que viuen a la metròpoli destinen un 36% del seu sou a pagar el pis o la casa i un 11% a pagar factures de llum, gas, aigua o internet. Gairebé la meitat del salari es destina a tot plegat.

A més d’això, cal tenir en compte que l’alimentació suposa el 20% de les despeses, mentre que l’oci n’és el 7%.