Foment

Al centre, Jordi Alberich, vicepresident coordinador de l’Institut d’Estudis Estratègics de Foment, presentant el document de recomanacions. Foto: Foment

En la seva versió més lobbista, aquest dimarts Foment del Treball ha presentat el seu primer informe Conjuntura 2021 titulat Entendre el moment, aprofitar la recuperació i evitar l’eufòria, elaborat pel think tank de l’organització, l’Institut d’Estudis Estratègics.

En el document, la patronal reclama més estabilitat política per poder recuperar el teixit empresarial català, que va quedar fortament tocat per l’anomenada guerra econòmica que l’Estat espanyol va dur a terme contra Catalunya.

Entre les diferents recomanacions per a la recuperació econòmica, Foment fa una menció especial a Barcelona i la seva àrea metropolitana. De fet, la patronal cita entre les prioritats que el nou Govern de Pere Aragonès ha de tenir en la seva legislatura “comprendre el paper de Barcelona i reforçar la presència i influència a Madrid i Brussel·les”.

“En aquest món que, en bona part, s’articula al voltant de grans metròpolis, Barcelona pot jugar un paper rellevant que beneficiarà tota Catalunya”, assenyala Foment. És per això que l’organització reclama més entesa entre els governs municipals i la Generalitat, fent que hi hagi més representació dels municipis que conformen la metròpoli barcelonina en la governança del país.

Velles disputes

El document presentat per Foment no escatima en les seves crítiques cap a la relació entre la Generalitat i els governs locals. “Cal deixar definitivament enrere velles disputes, avui incomprensibles i inacceptables, entre el país i la seva capital, que responien a interessos polítics dels uns o dels altres”, afirma Foment.

Per això, l’organització d’empresaris demana “avançar de la mà en la governabilitat i en l’articulació de la regió metropolitana i en la seva projecció al món”. “Si no es fa, Catalunya quedarà endarrerida en aquesta competència global per atraure persones i empreses”, sentencia la patronal en el seu document.