Daniel Sánchez Llibre posa amb l’informe elaborat per Foment i l’Associació de Promotors. Foto: Foment

Un informe elaborat per Foment del Treball i l’Associació de Promotors de Catalunya mostra que entre el desembre del 2018 i el juliol del 2022 només es van concedir 11 llicències d’obra que incorporin el 30% de reserva d’habitatge protegit, cosa que tan sols suposa la construcció de 52 habitatges d’aquest tipus. Les conclusions, segons considera Foment, constaten que la mesura no funciona i que està paralitzant la construcció de nous habitatges i grans rehabilitacions a Barcelona.

Arran de la publicació de l’informe, Josep Sánchez Llibre, president de Foment, ha denunciat el “fracàs estrepitós de les mesures implantades per l’Ajuntament de la senyora Colau”, especialment les que fan referència a l’habitatge protegit.

A més, Foment i els promotors denuncien que la partida de l’Ajuntament per a inversió pública en habitatge per aquest any només representa un 0,7% de totes les partides, una quantitat, diuen, insuficient per cobrir les necessitats socials en matèria d’habitatge. Per això reclamen més dotació pressupostària en les polítiques públiques per ampliar el parc d’habitatge i cobrir les necessitats actuals i futures.