Mare gronxant la seva filla

Els homes acostumen a fer les tasques domèstiques relacionades amb el joc i el lleure. Foto: Jordi Pujolar/ACN

Les dones cobren menys per les mateixes feines, a voltes viuen situacions d’assetjament en el món laboral i, per si no n’hi hagués prou, quan acaba la seva jornada no poden disposar de la mateixa quantitat de temps lliure que els homes, perquè dediquen més hores a les feines domèstiques i de cures.

Això és el que indica la darrera investigació del col·lectiu d’economistes Espai Zero Vuit. “Aquestes desigualtats es deuen principalment a la diferència de temps que homes i dones dediquen a tasques de manteniment i d’organització de la llar”, explica el document. Així, mentre que els homes passen una mitjana de dues hores al dia fent feines de cures, en el cas de les dones aquesta xifra s’eleva fins a quasi quatre hores.

En una enquesta elaborada pel CIS l’any 2017, més del 60% de les dones assenyalaven que s’encarreguen sempre o de forma habitual de netejar la casa, cuinar i rentar els plats. En el cas dels homes, les tasques en les quals dedicaven més temps que les dones eren les incloses en la categoria de “pagaments i gestions bancàries” i en la de dur a terme “petites reparacions a casa”.

En el cas del temps que homes i dones dediquen als infants, la desigualtat també és evident. Si bé és cert que els homes, avui dia, passen més estona amb les criatures, també ho és que sovint s’encarreguen de les feines més agradables. “Mentre que elles acostumen a assumir el rol principal en l’atenció i la cura i s’encarreguen sobretot de les tasques d’higiene i d’alimentació dels infants, ells destinen aquest temps a activitats d’oci i jocs”, afirmen des d’Espai Zero Vuit.

Tasca a tasca

En xifres totals, l’estudi revela que, a les llars, el 72% de les dones fan el menjar de forma habitual, mentre que els homes que cuinen són el 28%. Passa el mateix amb les tasques de rentar els plats (66% i 32%), fer la compra (56% i 32%), netejar la casa (64% i 20%) i organitzar activitats socials (34% i 19%).

Les coses canvien en feines com fer petites reparacions, on són un 72% els homes els que les duen a terme sempre o quasi sempre i un 19% les dones, i en la tasca de fer pagaments i gestions (43% dones i 51% homes).

“Capitanes del vaixell”

Segons el col·lectiu d’economistes, la crisi de la covid ha agreujat les diferències de temps dedicat a les tasques de la llar entre homes i dones. Això s’explica perquè durant els moments de confinament més severs eren els homes qui es dedicaven a anar a comprar, mentre que relegaven la resta de feines a les dones.

Alhora, l’informe explica que hi ha una sèrie de feines invisibilitzades que aprofundeixen la divisió sexual del treball de cures. Es tracta de tot allò que té a veure amb el “treball cognitiu o mental”, necessaris per gestionar una llar. “Comprèn aquelles tasques organitzatives, d’anticipació de necessitats, de resolució de problemes, les quals són indispensables per tal de poder acomplir les tasques domèstiques i de cures que són visibles”, afirma el document. És allò que algunes expertes defineixen com a “capitanes del vaixell”.

A més, cal sumar-hi una altra dimensió de la feina domèstica que sovint la fan les dones i que tampoc és gaire visible: el treball emocional per garantir que tots els integrants d’una família estan bé, i que durant la pandèmia ha estat més necessari que mai.

Una qüestió de classes?

El document del col·lectiu d’investigadors determina que les desigualtats entre homes i dones no hi entenen de classes. Els homes dels sectors de població benestant i els de les classes més humils fan menys feina que les seves homòlogues de classe.

Tanmateix, és cert que en termes absoluts les dones de classes altes assumeixen menys feina, en general, que les dones de les classes populars, perquè poden delegar-la a altres dones dedicades professionalment a aquests treballs.

Tres conseqüències de tot plegat

Aquesta desigualtat en el nombre d’hores que homes i dones dediquen a la llar té conseqüències en el seu benestar.

En primer lloc, fa que la carrera professional d’elles es vegi truncada. Quan arriben les criatures es produeix una caiguda dels ingressos de les mares de “l’11% l’any següent de l’arribada del nadó”, diuen d’Espai Zero Vuit. A llarg termini, la diferència de sous amb els homes és del 28%.

En segon lloc, la salut també es veu afectada. “Les dones tenen més possibilitats de patir trastorns psicològics, ja que fan la major part de tasques domèstiques i de cures”, afirmen des del col·lectiu.

Finalment, la desigualtat en la distribució de tasques també impacta en la seva vellesa. Si les dones, per poder-se ocupar de les tasques domèstiques, han hagut de renunciar a la seva feina, es poden trobar amb una pensió més baixa que la dels homes i estan en risc de viure una situació de pobresa quan siguin grans.