El 10 d’octubre se celebra el Dia Mundial de la salut mental. Des de la Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès ens volem adherir a aquesta efemèride i donar el nostre suport a les persones que pateixen algun tipus de malaltia mental, sumant-nos a la lluita contra la discriminació i l’estigma.

Les falses creences i la por respecte a les persones amb problemes de salut mental porten a l’estigma, i aquest, unit a la discriminació, porten sovint a la vulneració dels seus drets com a ciutadans i ciutadanes. Això es deu principalment a la ignorància sobre les seves causes i naturalesa.

Les persones amb problemes de salut mental sotmeses a l’estigma i la discriminació poden veure afectats tots els aspectes de la seva vida. L’exclusió de la vida en la comunitat són comuns i passen en àmbits com l’habitatge, l’educació i l’ocupació, així com en les relacions socials i familiars. Amb freqüència, es troben amb restriccions en l’exercici dels seus drets polítics, civils i en la seva capacitat de participar en els afers públics. També veuen restringit l’accés a l’atenció sanitària essencial i a poder decidir sobre els tractaments que volen rebre.

Les falses creences i la por respecte a les persones amb problemes de salut mental porten a l’estigma i a la vulneració de drets

És per aquesta raó que la lluita contra l’estigma, la discriminació i l’exclusió social és una part important de totes les iniciatives que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental. El trastorn mental diagnosticat no defineix a algú com a persona, igual que a un diabètic no se’l jutja com a persona perquè tingui pujades o baixades de sucre. De la mateixa manera, el diagnòstic de malalties com la Fibromiàlgia, que va acompanyada en molts casos de depressió, crea a vegades invisibilitat i incomprensió en la societat.

Tot i que hi ha múltiples definicions, podríem entendre que l’estigma és com una marca o atribut que vincula una persona o un col·lectiu amb una sèrie de característiques o comportaments, siguin reals o ficticis, que s’aparten de la norma i que, per tant, són considerats com perillosos i indesitjables. Aquesta marca implica una separació entre «nosaltres» i «ells». Al mateix temps, aquesta separació implica que «ells» són fonamentalment diferents de «nosaltres». Segons els principals investigadors d’aquest tipus de processos, l’estigma es manifesta en tres aspectes diferents: els estereotips, els prejudicis i la discriminació.

La discriminació es dona en la manca de mitjans i recursos com l’atenció d’urgències 24 hores en centres de proximitat, unitats d’hospitalització i alternatives més humanes a la immobilització a la força. Tot plegat és una batalla per assolir que aquestes malalties es vagin normalitzant i erradicar així l’estigma que encara s’alberga en sectors socials de la nostra societat respecte a les malalties mentals.