Teníem raó quan demanàvem suspendre la regla de despesa dels ens locals. Els ajuntaments són una peça clau per superar la crisi sanitària, social i econòmica des de la proximitat. Des del primer dia, han estat al peu del canó per cobrir totes les necessitats de la ciutadania i seguir prestant els serveis bàsics.

L’any 2012, l’estat espanyol, a instància del govern del PP, va modificar l’article 135 de la Constitució, posant com a prioritat absoluta el pagament del deute per davant de qualsevol necessitat. La posterior Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ha limitat la capacitat d’actuació dels ajuntaments.

D’acord amb l’actual normativa, quan un ajuntament liquida el seu pressupost en situació de superàvit, es veu obligat a destinar la major part a reduir el nivell d’endeutament. Aquesta regla ha impossibilitat, per exemple, incrementar el pressupost dels serveis socials quan la recuperació econòmica encara no havia arribat al conjunt de les famílies.

Malauradament, el govern espanyol més progressista de la història es va oblidar de canviar la regla de despesa i va presentar un Decret que ha estat rebutjat pel Congrés dels Diputats i que, a grans trets, pretenia confiscar els estalvis dels ajuntaments. La pressió dels ajuntaments de tots els grups polítics ha fet possible que el govern estatal rectifiqui.

A Canovelles, el Ple municipal del mes de maig va aprovar per unanimitat una moció que demanava la flexibilització de les regles fiscals.

Mentre esperem conèixer els detalls de l’anunci fet pel Ministeri d’Hisenda de suspensió de les regles fiscals i de la presentació d’un nou Decret, des d’Esquerra insistim i emplacem el govern espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar l’actual llei, per permetre que les administracions locals puguin disposar del superàvit i romanents per donar resposta a la crisi sanitària.

La pandèmia de la Covid-19 està comportant una crisi que posa al descobert totes les fortaleses, febleses i necessitats del món local. El municipalisme transformador i republicà seguirà, com sempre, al costat dels ajuntaments i de la ciutadania.