Vista àeria del Castell de Sant Miquel. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament ja ha publicat la licitació de les obres de restauració de la torre de l’homenatge al castell de Sant Miquel. Les empreses interessades a formar part del procés de selecció, poden presentar la seva proposta fins al pròxim 30 d’abril.

El projecte executiu, redactat per l’arquitecte Jaume Serra, inclou mesures per aturar el deteriorament de la torre, la qual es troba molt exposada a l’acció de fenòmens meteorològics que la malmeten com la pluja o el vent. A més, les obres s’encarregaran de recuperar en part la volumetria de la torre mitjançant els materials acumulats al seu interior i al seu voltant.

Un dels objectius principals d’aquestes accions és adequar l’entorn per poder fer visites guiades i la lectura arquitectònica del monument.

Les obres formen part de la primera fase del Pla Director del Castell de Sant Miquel, el qual compta amb un pressupost total d’uns 50.000 euros. El projecte consta de deu fases, que començaran amb la recuperació de l’element visual més identificatiu del castell: la torre de l’homenatge. Posteriorment, es rehabilitarà la capella de Sant Miquel, els sectors nord, el fossat i la part del llevant.

Les actuacions també inclouran l’habilitació dels accessos i d’un espai d’aparcament a la zona de Vallromanes. Les darreres fases del projecte es dedicaran a l’antic domicili i al pati d’armes del castell.