Foto: Arxiu

Les darreres xifres d’atur pel que fa a la comarca, que corresponen a finals del mes de març, dibuixen una lleugera davallada de veïns de la comarca sense feina.

26.606 vallesans estaven apuntats a les llistes de les Oficines de Treball el 31 de març, una xifra 138 persones menor a la de finals del mes anterior.

En canvi, si es fa l’exercici d’observar les dades de finals del març del 2020 (l’últim dels darrers 12 mesos en els quals l’impacte de la pandèmia encara no va ser del tot devastador), l’atur ha augmentat en 3.793 persones (un 16%).

Al conjunt del país, més de mig milió de persones en edat de treballar (505.900 persones) estan actualment sense feina. Aquest és el nombre d’aturats més alt en un mes de març des de l’any 2017.