Polígon Parets. Foto: Ajuntament de Parets

Parets va viure un moment d’unitat política el passat dijous 18 de març. Tot el ple, exceptuant Ciutadans, va votar a favor de la nova ordenança municipal contra les males olors de la indústria. Durant el mes vinent, el text ha de quedar ratificat.

D’aquesta manera, la nova ordenança estipula sancions d’entre 1 i 90.000 euros per a aquelles companyies que emetin males olors. “Quan hi hagi un episodi de molèstia d’olors, es farà la inspecció al punt d’immissió, és a dir, allà on es perceben les olors, i no pas on es generen”, ha explicat el govern municipal.

“Les empreses que sobrepassin els valors límit en un episodi d’olors, se’ls podrà requerir que facin un pla de gestió d’olors, que inclogui les fonts i processos emissors, la quantificació de les immissions i les mesures per reduir-les i per complir amb l’ordenança”, ha detallat el consistori. Al mateix temps, l’ordenança contempla que es facin inspeccions perquè les empreses s’adaptin a la nova ordenança i afegeix que es podrà obligar les companyies a instal·lar un sistema de monitoratge d’olors.

Per últim, l’Ajuntament també ha assenyalat que les empreses que vulguin traslladar-se al municipi hauran de presentar un document en el qual es comprometen a no sobrepassar els valors límit de males olors.