“Hi ha famílies que passen tota la jornada escolar sense poder allunyar-se del centre educatiu per si algun dels seus fills necessita una resposta mèdica que els docents o vetlladors del centre no estan autoritzats a oferir, com ara injectar un medicament de forma urgent”, explica Casandra García, la primera tinent d’alcalde i la regidora paretana d’Educació i Salut. Al plenari d’aquest dimarts García ha reclamat la figura d’un infermer a les escoles per millorar la salut de l’alumnat, de la comunitat educativa i “facilitar la conciliació familiar”.

Sumem Esquerres Parets creu que cal donar resposta a les necessitats que part de l’alumnat presenta a causa de problemes de salut. A més, l’Associació Científica Espanyola d’Infermeria i Salut Escolar confirma que és urgent incorporar la figura d’infermeria a les escoles. És per això que la formació ha instat el Departament d’Ensenyament a incloure una partida pressupostària destinada a fer-ho possible.