La quantitat d’aturats sense ingressos segueix creixent. Foto: Arxiu

Únicament la meitat dels veïns de la comarca que estan a l’atur (per ser exactes, el 52,9%) percep alguna mena de prestació per la seva situació laboral. Aquesta és una de les conclusions de l’informe sobre prestacions per desocupació elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental.

De fet, si es mira enrere, es pot observar una tendència recent força preocupant. Mentre que el desembre del 2020, doncs, el 47,1% de les persones en situació d’atur a la comarca no rebia cap tipus de prestació, el desembre del 2019 aquest percentatge se situava en el 35,6%, la qual cosa significa una diferència de més d’11 punts percentuals.

LA COVID, PUNT D’INFLEXIÓ
Aquest informe de l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental apunta els efectes del coronavirus (especialment a partir del juny de l’any passat) com el motiu de la “destrucció del teixit productiu que ha fet que augmenti amb força el nombre de persones en situació d’atur i/o desocupació”.

En termes anuals s’observa que, si bé des del 2009 es va experimentar un continu empitjorament de la taxa de cobertura de les prestacions per desocupació, sis anys més tard es va poder frenar aquesta tendència. De fet, les xifres fins i tot van millorar entre l’any 2018 i el 2019, però han tornat a empitjorar l’any 2020.

Amb tot, l’any passat es va tancar amb una taxa de cobertura pitjor que els anteriors, la qual segueix la tònica registrada al conjunt català, on se situa lleugerament per damunt del 54%.