Una de les zones de contenidors del poble. Foto: Aj. de Montornès

A principis d’aquesta setmana, l’Ajuntament de Montornès anunciava que ha pogut recuperar més de 40.000 euros del cànon de la fracció orgànica que paga a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) gràcies a la millora del reciclatge durant el 2019.

Això significa també que, per segon any consecutiu, el consistori recupera una bona part de les taxes que paga; tot i això, les xifres de finals del 2019 van ser sensiblement millors que les de l’any anterior, ja que aleshores l’ARC va retornar uns 25.000 euros al consistori.

Tant al 2018 com al 2019 es va recollir al municipi pràcticament la mateixa quantitat de matèria orgànica, unes 816 tones. Tot i això, segons les dades més recents, el tant per cent de residus de matèria orgànica mal reciclats va passar del 25% al 5% durant la segona meitat de l’any passat. La millora ha coincidit amb l’eliminació dels contenidors soterrats i de càrrega posterior i el canvi al sistema de càrrega lateral implantat el passat juny.