Els batlles de Vallromanes i Montornès. Foto: Aj. de Montornès

La setmana passada es va presentar públicament l’acord que els ajuntaments de Montornès i Vallromanes han signat per tirar endavant, de forma conjunta, les reformes que necessita el Castell de Sant Miquel.

El batlle José A. Montero i el seu homòleg de Vallromanes, David Ricart, van signar el document que certifica que els dos municipis es comprometen a assumir les despeses del Pla Director de recuperació. Els responsables de patrimoni dels dos consistoris, Mercè Jiménez per part montornesenca, i Jordi Madaula per la de Vallromanes, també van ser a l’acte celebrat dimecres passat a la vila.

El compromís entre els gos governs municipals estipula que Montornès assumirà el 85% del cost real efectiu, mentre que el 15% restant ho farà Vallromanes. Aquesta partició s’ha fet en funció dels veïns que viuen en cadascun dels dos municipis.

De la mateixa manera, es crearà una comissió de seguiment encarregada d’estar a sobre de les obres, resoldre els problemes que puguin aparèixer i aprovar les liquidacions de despeses assolides en correspondència al percentatge de participació acordat.

L’acord entre Montornès i Vallromanes té una vigència de quatre anys, però els governs deixen oberta la porta a ampliar-lo quatre més.