L’equip de govern va presentar amb èxit al Ple d’aquesta setmana l’informe d’avaluació del compliment de les lleis de transparència per part de l’Ajuntament. El govern local va detallar que entre els mesos de gener i juny hi ha hagut 90 sol·licituds de dret d’accés a la informació i que han estat totes admeses (47 ja estan resoltes i 43 segueixen en procés de tramitació).

Per altra banda, l’equip de govern va exposar que l’OAC ha fet 18.658 atencions telemàtiques o telefòniques durant l’estat d’alarma; que les intervencions dels Serveis Socials s’han incrementat gairebé un 50% respecte dels mateixos mesos de l’any anterior; i que s’han fet més de 2.200 atencions des de l’oficina d’habitatge en poc més de dos mesos.

També va assegurar que “s’ha avançat molt en l’aplicació” del codi de conducta dels alts càrrecs.