La població de la comarca podria créixer força els pròxims anys. Foto: Arxiu

Segons una projecció de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal, l’any 2033 la comarca podria tenir més de 22.000 habitatges nous, fet que confirmaria que la població del Vallès Oriental ha de seguir creixent durant els anys de la pròxima dècada.

De fet, els primers 20 anys d’aquest segle la població de la comarca ha augmentat en més de 105.000 habitants, la qual cosa suposa un creixement acumulat de més del 30%. Si es miren les dades més al detall, els anys en els quals aquest creixement va ser més accentuat van ser els primers del segle XXI i els posteriors a l’any 2017.

L’Observatori posa el punt de partida per a aquesta projecció en l’any 2018 i projecta escenaris baixos (conservadors), mitjans i alts (optimistes), apuntant que el nombre total d’habitatges a la comarca el 2033 oscil·laria entre els 175.747 i els 188.836. D’aquesta manera, un cop s’hagi superat aquest termini lleugerament superior a la dècada, el creixement podria ser del 18%.

Una altra de les conclusions a les quals ha arribat l’Observatori en les seves projeccions és que està previst que l’augment d’aquest nombre de llars en els anys que han de venir sigui més pronunciat als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, tot i que també s’ha apuntat una perspectiva important de creixement en altres punts de Catalunya, com la comarca del Gironès.