Les ordenances fiscals de Santa Perpètua del 2021 pujaran una mitjana de l’1,3%, segons es va anunciar en la Sessió Plenària celebrada dijous de la setmana passada. L’Impost de Béns Immobles (IBI) i la taxa de residus seran dos dels tributs que es modificaran l’any que ve.

El Ple també va servir per derogar les taxes relatives al cementiri municipal, per la utilització de la Deixalleria Municipal i per prestació del servei de construcció de claveguerons i realització de diferents obres complementàries.

L’alcaldessa Isabel Garcia va assegurar que aquest augment es fa per “assegurar un nivell d’ingressos municipals suficients per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social, mantenir uns serveis de qualitat per als veïns i poder finançar polítiques socials i altres serveis amb garanties de suficiència i qualitat”.