Mirem els nostres rius

L’article, publicat recentment, Avaluant els efectes de les estacions depuradores d’aigües residuals en l’estat de qualitat ecològica en una conca fluvial mediterrània posa de manifest el paper dels sistemes de [...]