O camàlics, o crosses

Anys enrere, Joan Tardà va definir Esquerra Republicana com els camàlics de la història (de Catalunya). Feia referència a la capacitat d’Esquerra de liderar propostes que feien avançar el país, [...]