“El cas Pujol perjudica Catalunya?”, es pregunten alguns. I jo els dic que ja ens ha estat perjudicant durant 34 anys, de manera que ara el millor és poder conèixer la realitat i que, d’ara endavant, ens serveixi com a fuel per desitjar la construcció d’una arquitectura política infinitament més combativa contra la corrupció.

Però, per què el cas Pujol ha sortit ara? Perquè els serveis secrets catalans van assabentar-se que Madrid pretenia destapar el cas Pujol el setembre. Sabent que seria públic, era millor avançar-se, i també separar-ho del setembre i novembre. Però crec que el més important és la caiguda d’un fals mite i del vel que cegava molts catalans. Malgrat certa aparent bonhomia, comparant amb altres geografies, la societat catalana és molt classista, sobretot pel que fa a la seva classe alta. Esperem que tots els que tenim valors d’esquerres sapiguem estar al nostre lloc i prémer fortíssim l’accelerador en la direcció correcta!