La façana de l’antiga fàbrica Uralita. Foto: Norma Vidal / ACN

2,3 milions d’euros. Aquesta és la indemnització que haurà de pagar l’antiga Uralita a 39 persones per danys de salut. Així ho ha confirmat el Tribunal Suprem (TS) en considerar que l’activitat industrial de la fàbrica de Cerdanyola va causar-los complicacions respiratòries per la fibra d’aminat. La justícia ha determinat que no només els treballadors de la fàbrica i les seves famílies que inhalaven la substància tòxica quan els primers arribaven a casa hauran de ser indemnitzats. Les persones que vivien a les proximitats de l’edifici industrial, actiu des del 1907 fins al 1997, també van patir les conseqüències de respirar la pols nociva.

Segons diu el TS, és “indiscutible el risc per a la salut” que suposava la fàbrica i afegeix que l’empresa, actual Corporación Industrial de Materiales de Construcción S.A., ho podia saber perquè era “perfectament conegut, com a mínim des de la dècada dels anys 40 del segle passat”. Per tant, la companyia tenia “perfecta constància” dels riscos per a la salut d’aquestes substàncies.