L’Ajuntament ha aprovat els preus màxims i les condicions dels serveis funeraris a Ripollet. Foto: Aj. de Ripollet

L’Ajuntament de Ripollet ha determinat els preus màxims que s’han d’oferir a les persones usuàries dels centres residencials del municipi. Això es tradueix en un preu màxim per a la prestació bàsica del servei funerari amb incineració de 1.543,90 euros amb IVA i en un preu màxim per a la prestació bàsica del servei funerari amb enterrament al cementiri municipal de 1.689,12 euros amb IVA.

A més, a l’acord s’assigna la prestació dels serveis funeraris als centres residencials o altres locals i espais medicalitzats establerts al municipi a la Funerària Montserrat Truyols. A partir d’ara, per exemple, la Residència Hogar Mevi, que és privada, es veurà obligada a prestar els serveis de transport urgent del cadàver des del lloc de defunció fins al tanatori, sense perjudici que els usuaris puguin exercir la lliure elecció de l’empresa funerària, si s’escau, un cop efectuat aquest trasllat.

Aquestes mesures s’han aplicat després de la publicació al DOGC de la Resolució SLT/797/2020, el passat 1 d’abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19.