Mapa del Parc de l’Alba, un consorci entre l’Ajuntament de Cerdanyola i la Generalitat. Foto: Parc de l’Alba

4408 hectàrees, l’equivalent a 400 camps de futbol, és el territori entre els límits de Cerdanyola i els de Sant Cugat, on es portarà a terme el nou Pla Director Urbanístic (PDU) del Parc de l’Alba, al qual la Comissió territorial d’urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona va donar llum verda el passat 22 de desembre.

El projecte té com a objectiu construir un nou barri residencial a la comarca de 5.377 nous habitatges, un 47% dels quals seran de protecció oficial. Un 27% dels terrenys del Parc de l’Alba estaran destinats a l’ús privat. A més, es dedicarà una zona important a la instal·lació de centres de recerca i empreses innovadores (per oferir 30.000 llocs de feina) i a la conservació de l’espai verd, que representarà el 41% de les 408 hectàrees del pla.

De moment, però, Territori encara no ha fet pública la versió definitiva del projecte i al seu web no figura l’estat del PDU.