Els veïns de Bellaterra tenen un nivell de renda més alt que els de la resta de Cerdanyola. Foto: Arxiu

Cerdanyola és una ciutat de contrastos entre barris. Al contrari del que passa en molts municipis, el centre de la ciutat no és on hi ha els habitants que acumulen més riquesa. Els veïns de Bellaterra són els més adinerats de la ciutat, amb una renda mitjana per persona de 25.799 euros, a diferència de la xifra del conjunt de la vila, que és de 13.953 euros. Així ho indica l’Atles de Distribució de Renda de les Llars, publicat recentment per l’Institut Nacional d’Estadística.

A l’extrem més baix d’aquesta dada hi ha el barri de Banús-Bonasort, on els seus habitants compten amb una renda de 10.130 euros. Des d’una altra perspectiva, això significa que qui viu a Bellaterra compta amb gairebé 2.150 euros al mes, mentre que a Banús-Bonasort els veïns tenen una mitjana que no arriba als 850 euros mensuals per viure.

L’alt índex de Bellaterra no només destaca respecte de la zona amb menys poder adquisitiu de la ciutat, sinó també en comparació amb la segona més rica. Es tracta del barri residencial de Montflorit, on hi ha una renda per càpita de 19.177 euros anuals, o dit d’una altra forma, poc menys de 1.600 euros al mes.

Aquesta és una diferència històrica, tal com explica el director del Museu d’Història de Cerdanyola, Joan Francès Farré, a Línia Vallès. “Bellaterra era originàriament una urbanització” en la qual es va aconseguir “una parada dels ferrocarrils catalans, fet fonamental en el desenvolupament posterior”, recorda. D’altra banda, la creació de la Universitat Autònoma va contribuir a fer del barri una zona de segones residències per a persones de “posicions econòmiques i socials acomodades”.

En canvi, afirma que al nucli urbà de Cerdanyola l’evolució va ser molt diferent i marcada per “un creixement sostingut i d’alta densitat vinculat a la immigració de població procedent tant de Barcelona com de la resta de l’estat” lligada a l’activitat industrial.

Les dades confirmen que existeix una separació socioeconòmica molt destacada entre Bellaterra i la resta de la ciutat.

Els veïns de Barberà i Ripollet tenen menys ingressos

Si dins de la ciutat de Cerdanyola hi ha diferències clares, entre municipis també es mantenen les distàncies. A Barberà els habitants tenen una renda per càpita mitjana de 12.193 euros anuals, per sota dels 13.953 euros dels cerdanyolencs.

Can Gorgs és el barri més destacat a la vila, ja que els seus veïns compten amb una renda de gairebé 1.300 euros al mes. A l’altre extrem de la taula se situa la zona de Santiga, on se superen lleugerament els 830 euros d’ingressos mensuals.

Pel que fa a Ripollet, les xifres encara són més baixes que a Barberà i Cerdanyola. Es tracta del municipi de la zona amb la renda per persona més baixa, que se situa en 11.200 euros l’any.

Però, com en totes les viles, té barris rics i pobres. En el cas de Ripollet, la cotitzada zona dels Pinetons és la més afavorida. Allà els habitants superen els 1.150 euros al mes. En canvi, a la zona sud de Can Mas no arriben a sumar una mitjana de 670 euros mensuals. Desigualtats que, lluny de reduir-se, es consoliden.