Test de detecció ràpida de la Covid-19. Foto: Jarun Ontakrai

La Diputació de Barcelona ha iniciat el repartiment d’una primera remesa de kits de detecció ràpida de la Covid-19, que han estat validats per l’Hospital de Bellvitge i l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell per tal de garantir la seva fiabilitat. La tècnica que utilitza l’aparell compta igualment amb la validació de l’Instituto de Salud Carlos III.

Els tests s’han començat a distribuir als ajuntaments de la demarcació per a la gestió i prevenció de riscos en els col·lectius de treballadors municipals dels serveis essencials, entre altres la policia local, els serveis d’atenció domiciliària, les brigades de neteja, el personal funerari i protecció civil. Tot plegat per tal d’assegurar que aquests professionals treballen amb garanties i poden continuar prestant els seus serveis. També se n’han fet arribar al personal dels serveis bàsics que presta la Diputació, sobretot al Centre Residencial RESPIR per a estades temporals de gent gran, al recinte Mundet de Barcelona i a les unitats mòbils del Servei Local de Teleassistència.

Aquests aparells de detecció ràpida del coronavirus han de ser manipulats per personal sanitari. Des de la Diputació de Barcelona s’han facilitat les instruccions d’ús i altres informacions addicionals sobre l’administració de la prova.

La Diputació ha rebut 282 peticions d’ajuntaments per obtenir material sanitari, la qual cosa representa un 90% dels municipis de la demarcació de Barcelona que han fet aquesta sol·licitud.