La mesura afecta des d’ara els municipis de la 2a corona. Foto: Generalitat

Des d’aquest mes d’octubre, els habitants dels municipis de la segona corona metropolitana han de pagar l’anomenat tribut metropolità de l’AMB, un impost que permet finançar actuacions a l’espai públic i en matèria de mobilitat. Abans, aquesta mesura només afectava les poblacions de la primera corona, però des d’ara s’aplica també a les divuit que es van incorporar a les tarifes de la zona 1 del transport públic el passat mes de gener, entre les quals hi ha Cerdanyola, Barberà i Ripollet.

El tribut, que suposa un recàrrec sobre l’impost de béns immobles (IBI), busca “aconseguir un territori metropolità més ordenat i vertebrat”, segons l’AMB. Per això, la contribució ha de servir per dur a terme accions per preservar els espais naturals de la zona i per oferir un transport públic de qualitat i una mobilitat més sostenible, entre d’altres.

La decisió d’ampliar l’àmbit d’aplicació d’aquest impost parteix del fet que, des d’aquest any, els municipis de la segona corona paguen els mateixos preus pel transport que els de la primera corona. Així doncs, l’AMB entén que ara els segons han de tenir “la mateixa obligació en la contribució econòmica per finançar els serveis públics”, ja que gaudeixen de les mateixes condicions en el transport que els primers.

Amb tot, l’òrgan impulsor d’aquesta mesura defensa que es tracta d’un impost que millora la cohesió i la igualtat socials entre els ciutadans de les diferents ciutats i pobles metropolitans.