La moció es va aprovar durant el darrer Ple Municipal. Foto: Ajuntament

El Ple del mes passat va aprovar una declaració institucional de perdó i homenatge a les víctimes de l’amiant on es reprova l’actuació de l’Ajuntament durant els “90 anys d’activitat d’Uralita”.

En aquest sentit, el text destaca el paper actiu que va desenvolupar el consistori en aquesta problemàtica “per haver utilitzat en el passat restes de fibrociment en la urbanització de carrers, vials i edificis municipals”. De la mateixa manera, el document remarca que l’Ajuntament va “permetre l’abocament incontrolat de restes de fibrociment i va trigar a retirar el fibrociment de les instal·lacions municipals”.

Per tots aquests motius, el consistori demana “perdó a les víctimes i exposats, passats, presents i futurs, pels actes de l’Ajuntament de Cerdanyola que, per acció i per omissió, hagin permès la propagació de les fibres cancerígenes de fibrociment”.

ELIMINAR L’AMIANT
Durant el Ple també es va aprovar una moció conjunta dels grups de l’oposició que reclama l’execució dels acords que es van presentar el juny de 2017 en relació amb el desamiantatge. En aquesta moció es proposaven diferents mesures com la creació d’un cens d’edificis que puguin contenir encara restes de fibrociment i l’establiment d’un protocol d’actuació per fer efectiu el seu desamiantatge.