En aquest encreuament és on s’ha de construir la nova rotonda. Foto: Google Maps

La Comissió territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat la modificació del planejament urbanístic d’Esplugues per construir una nova rotonda per millorar l’accés al municipi. La comissió, presidida pel secretari d’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha emès un informe favorable a aquesta obra que s’ha de fer al polígon industrial la Plana.

Es tracta d’un enllaç que ha de facilitar l’accés a la sortida 13 de la Ronda de Dalt, a l’encreuament que hi ha als carrers Sant Jordi i Verge de la Guadalupe. A més, aquesta modificació també servirà per posar ordre al planejament i redissenyar la zona.

En aquest sentit, el nou planejament reconeix un dels carrils que té el carrer Vic i que, fins ara, es considerava espai lliure. A més, també s’elimina la reserva de sòl que havia de permetre connectar el carrer Vic amb el carrer del Sucre, una situació que ja s’ha resolt i que ara no cal que parteixi per la meitat la zona verda.

Per altra banda, una part que estava reservada per a construir-hi equipaments públics s’ha convertit en zona verda. La Comissió considera que la urbanització de tota l’àrea residencial estratègica (ARE) Montesa que preveu desenvolupar el govern de Pilar Díaz ja preveu prou sòl per construir-hi equipaments com per compensar la conversió d’aquest espai en zona verda.