Sant Just, Sant Joan i Esplugues tenen espais protegits. Foto: Parc Collserola

La Generalitat ha aprovat definitivament el Pla Especial de protecció del Parc Natural de la Serra de Collserola. Es tracta d’un document redactat i aprovat per totes les administracions del territori que vol garantir la màxima protecció i conservació d’aquest espai natural, considerat de màxima importància per a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Aquest nou pla afecta directament Sant Just i Esplugues, que tenen part del Parc Natural dins el seu terme municipal, però també Sant Joan Despí. I és que el nou projecte amplia en més de 700 hectàrees els espais lliures protegits, incloent-hi un espai funcional de més de 3.600 hectàrees. El document aprovat pel Govern defineix un model basat en dos eixos, que Territori considera fonamentals. El primer es basarà en la preservació de la biodiversitat i l’altre apostarà per potenciar els serveis. El pla també vol reivindicar els recursos naturals del parc, fomentant l’economia verda i el sector agroforestal a través de la cogestió, ja que el 60% dels terrenys de dins el parc són de titularitat privada.

També es vol reduir al mínim l’ocupació i la fragmentació dels espais lliures amb elements com línies ferroviàries o carreteres que acaben tallant els passos de la fauna que viu al parc.

Amb aquest pla es defineix un nou model d’ús públic i social del parc i augmenta la protecció contemplada pel Pla General Metropolità fet el 1976.