Actualment, les 10 hectàrees es fan servir d’aparcament. Foto: Ajuntament

La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya ha aprovat la modificació del planejament urbanístic de l’àrea residencial Montesa, un espai de més de 10 hectàrees on hi havia hagut la fàbrica de la històrica marca de motocicletes.

Tot i que en un principi no s’hi havien de fer pisos de lloguer, un acord entre l’Ajuntament, la Generalitat i la propietat dels terrenys ha permès que 795 dels 1.059 pisos de protecció oficial que s’hi faran, siguin de lloguer. En aquest espai s’hi construiran 13 blocs de pisos, que suposaran 2.105 nous habitatges a la ciutat.

Aquest anunci arriba després que, al darrer Ple, s’aprovés per unanimitat la modificació dels tres sectors industrials de la ciutat: El Gall, La Plana i Montesa.

Al mateix Ple també es va votar per rescindir el contracte de construcció de l’Auditori a petició de la mateixa empresa i amb l’objectiu de reprendre les obres.