L’estiu acostuma a ser època d’obres i reparacions, ja que les administracions aprofiten l’aturada de l’activitat per posar al dia aquells equipaments que més ho necessiten. Un d’aquests és La Vagoneta, on el consistori ha impulsat una sèrie de reformes per resoldre problemes com les humitats que hi ha i que han deteriorat l’espai.

A mitjans de juliol també van arrencar les obres per construir la nova zona d’estacionament i descàrrega de l’Escola Montserrat.

Es tracta d’un ‘kiss&ride’, un sistema que ja s’aplica en altres països i que consisteix a crear un espai segur on els pares i mares poden deixar els fills i filles que van a l’escola amb cotxe sense baixar del vehicle. D’aquesta manera, s’evita que hagin de buscar un aparcament i es descongestiona el trànsit a la zona.