S’oferiran subvencions per obrir nous establiments. Foto: Aj. de Sant Joan Despí

L’Ajuntament de Sant Joan Despí aposta per fomentar l’activitat comercial, la creació de llocs de feina i l’emprenedoria femenina a través d’una sèrie de subvencions. Les ajudes han de servir per contractar persones que estiguin a l’atur, crear i posar en marxa plans d’igualtat a les empreses i obrir nous establiments o modernitzar aquells que ja funcionin.

Es tracta de cinc línies d’ajuda que formen part del Pla Reiniciem Sant Joan Despí creat per ajudar als sectors més castigats per l’impacte social i econòmic de la pandèmia. El comerç és un d’ells, i per això una d’aquestes subvencions pagarà fins al 50%, amb un màxim de 300 euros, les taxes i impostos municipals que s’han d’abonar per fer obres de modernització als establiments comercials. En aquesta línia, també hi haurà ajudes de fins al 75%, amb un màxim de 750 euros, per modernitzar i millorar les parades dels mercats municipals. A més, també s’oferiran ajudes del 50% per pagar la taxa d’obertura de nous locals o per canviar-ne la titularitat.

Les ajudes anunciades per l’Ajuntament santjoanenc també aposten per millorar la igualtat en els centres de treball. Per això, se subvencionaran els plans d’igualtat que facin les empreses per incrementar i millorar les condicions laborals de les dones. Les dones també han estat qui més ha patit les conseqüències econòmiques i laborals de la crisi que ha fet esclatar la Covid. Per això, el consistori subvencionarà la contractació de persones desocupades a qui se’ls ofereixi un contracte que tingui, com a mínim, un any de durada.