‘Joc de cartes’ és un bon programa-concurs de TV3, en el qual tres restaurants catalans rivalitzen entre ells i un en surt guanyador. Doncs bé, en un dels darrers programes, dedicat als restaurants amb piscina de Barcelona i Castelldefels, jo els hauria suspès tots tres en l’apartat de drets lingüístics. Essent restaurants amb una carta de 30 euros de mitjana, cap dels tres ofereix la pàgina web en català. Han triat el castellà. La llengua pròpia del país, inexistent, ignorada, obviada, desapareguda. Tan inútil és la nostra llengua que s’ignora fins i tot en una carta de restaurant? Segur que en aquests restaurants que promociona TV3 s’hi menja molt bé, però la llengua, com el menjar, també és cultura i mereix la mateixa consideració.